Αρχή>ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Epictetus

Epictetus (ca 55 AD–135 AD) was a Greek-speaking Stoic philosopher. He was born a slave in the Greek city of Hierapolis, Phrygia (present day Pamukkale, Turkey) and, after receiving his freedom, lived and taught in Rome until an imperial edict banned all philosophers from the Italian peninsula. Epictetus then established a school of philosophy in Nicopolis in northwestern Greece. His teachings were written down and published by his pupil Arrian in the eight-volume Discourses and the Manual.

Βιβλία που έχουν εκδοθεί από τις Εκδόσεις ΑΙΩΡΑ
Manual on the Art of Living / Εγχειρίδιον Επικτήτου